top of page

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU - TENIS ZIEMNY

Liczba godzin szkolenia

150

Cena kursu

Dwuetapowe szkolenie z zakresu nauczania i doskonalenia gry w tenis ziemny. I etap - część teoretyczna, po zaliczeniu której uczestnik otrzymuje tytuł Instruktor Sportu. Składa się ona z 50 godzin pracy własnej uczestnika z materiałami szkoleniowymi przekazanymi przez Organizatora kursu (tzw. e – learning). Na podstawie przekazanych Uczestnikom materiałów przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z części teoretycznej, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania tytułu Instruktor Sportu oraz zakwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu szkolenia. Z I części szkolenia zwolnieni są absolwenci kierunku wychowanie fizyczne lub instruktorzy innych dyscyplin sportowych, po okazaniu stosownych dokumentów. II etap - część specjalistyczna składająca się z 72 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na korcie oraz sali wykładowej. Część specjalistyczna rozpoczyna się egzaminem wstępnym z umiejętności gry. W cześci specjalistycznej Uczestnicy poznają mechanizm budowania lekcji tenisa, ćwiczenia odpowiednie dla każdego etapu nauczania, są wprowadzani w tajniki treningu, a także są zapoznawani z obowiązującymi przepisami prawa. Po zrealizowaniu całego programu szkolenia, który zostanie zaprezentowany Uczestnikom na pierwszych zajęciach, Uczestnicy podchodzą do egzaminu praktycznego z nauczania i doskonalenia gry w tenis ziemny, podczas którego uczą tej dyscypliny sportu podopiecznych naszej Szkółki Tenisowej. Po pozytywnym złożeniu wszystkich egzaminów, Uczestnicy zostają skierowani na praktyki w ilości 28 godzin, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności w klubach, czy szkółkach tenisowych, czyli wszędzie tam gdzie prowadzona jest nauka gry w tenis ziemny. Po złożeniu dziennika praktyk Uczestnik otrzymuje:

 

  • Legitymację Instruktorską

  • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim ( z wyszczególnionym programem szkolenia na odwrocie)

  • Opcjonalnie - Certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

1500zł

bottom of page