top of page

​INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU - PŁYWANIE

Dwuetapowe szkolenie z zakresu nauczania i doskonalenia technik pływackich. I etap – część teoretyczna, po zaliczeniu której uczestnik otrzymuje tytuł Instruktor Sportu. Składa się ona z 50 godzin pracy własnej uczestnika z materiałami szkoleniowymi przekazanymi przez Organizatora kursu (tzw. e – learning). Na podstawie przekazanych Uczestnikom materiałów przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z części teoretycznej, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania tytułu Instruktor Sportu oraz zakwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu szkolenia. Z I części szkolenia zwolnieni są absolwenci kierunku wychowanie fizyczne lub instruktorzy innych dyscyplin sportowych, po okazaniu stosownych dokumentów. II etap– część specjalistyczna z dyscypliny pływanie, składająca się z 72 godzin zajęć teoretyczno - praktycznych realizowanych na pływalni. Część specjalistyczna rozpoczyna się egzaminem wstępnym na dystansie 200 m stylem zmiennym. W tej części szkolenia przeprowadzona zostaje analiza technik pływackich Uczestników z uwzględnieniem przepisów FINA oraz korekta błędów. Uczestnicy poznają w tej części szkolenia mechanizm budowy lekcji pływania, ćwiczenia odpowiednie dla poszczególnych stylów pływackich, są wprowadzani w tajniki pływania sportowego, podstawy treningu, a także poznają zawód Instruktora Pływania od strony obowiązujących przepisów prawa. Po zrealizowaniu całego programu szkolenia (który w szczegółowej postaci zostanie zaprezentowany Uczestnikom na pierwszych zajęciach) Uczestnicy podchodzą do egzaminu praktycznego z nauczania i doskonalenia technik pływackich, podczas którego uczą pływać osoby w różnym wieku, które na co dzień szlifują swoje umiejętności pływackie w naszej placówce. Po pozytywnym złożeniu wszystkich egzaminów, Uczestnicy zostają skierowani na praktyki w ilości 28 godzin, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności w klubach, basenach, czy szkółkach pływackich, czyli wszędzie tam gdzie prowadzona jest nauka pływania.

 

Po złożeniu dziennika praktyk Uczestnik otrzymuje:

  • Legitymację Instruktorską

  • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim ( z wyszczególnionym programem szkolenia na odwrocie)

  • Opcjonalnie - Certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Zobacz jak przebiega kurs

bottom of page