​INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU - PŁYWANIE

Liczba godzin szkolenia:

150

 

Cena kursu:

1200 zł

Dwuetapowe szkolenie z zakresu nauczania i doskonalenia technik pływackich. I etap – część teoretyczna, po zaliczeniu której uczestnik otrzymuje tytuł Instruktor Sportu. Składa się ona z 50 godzin pracy własnej uczestnika z materiałami szkoleniowymi przekazanymi przez Organizatora kursu (tzw. e – learning). Na podstawie przekazanych Uczestnikom materiałów przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z części teoretycznej, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania tytułu Instruktor Sportu oraz zakwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu szkolenia. Z I części szkolenia zwolnieni są absolwenci kierunku wychowanie fizyczne lub instruktorzy innych dyscyplin sportowych, po okazaniu stosownych dokumentów. II etap– część specjalistyczna z dyscypliny pływanie, składająca się z 72 godzin zajęć teoretyczno - praktycznych realizowanych na pływalni. Część specjalistyczna rozpoczyna się egzaminem wstępnym na dystansie 200 m stylem zmiennym. W tej części szkolenia przeprowadzona zostaje analiza technik pływackich Uczestników z uwzględnieniem przepisów FINA oraz korekta błędów. Uczestnicy poznają w tej części szkolenia mechanizm budowy lekcji pływania, ćwiczenia odpowiednie dla poszczególnych stylów pływackich, są wprowadzani w tajniki pływania sportowego, podstawy treningu, a także poznają zawód Instruktora Pływania od strony obowiązujących przepisów prawa. Po zrealizowaniu całego programu szkolenia (który w szczegółowej postaci zostanie zaprezentowany Uczestnikom na pierwszych zajęciach) Uczestnicy podchodzą do egzaminu praktycznego z nauczania i doskonalenia technik pływackich, podczas którego uczą pływać osoby w różnym wieku, które na co dzień szlifują swoje umiejętności pływackie w naszej placówce. Po pozytywnym złożeniu wszystkich egzaminów, Uczestnicy zostają skierowani na praktyki w ilości 28 godzin, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności w klubach, basenach, czy szkółkach pływackich, czyli wszędzie tam gdzie prowadzona jest nauka pływania.

 

Po złożeniu dziennika praktyk Uczestnik otrzymuje:

  • Legitymację Instruktorską

  • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim ( z wyszczególnionym programem szkolenia na odwrocie)

  • Opcjonalnie - Certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Uprawnienie Instruktora Dyscypliny Sportu - Pływanie, znajduje się na opublikowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, liście tzw. Innych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, co oznacza że posiadanie takiego uprawnienia spełnia stawiany przed Ratownikami Wodnymi wymóg posiadania takich kwalifikacji. Innymi słowy każdy, kto chce pracować jako Ratownik Wodny musi posiadać inne uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym, a uprawnienie Instruktora Dyscypliny Sportu - Pływanie spełnia to kryterium.

Zobacz jak przebiega kurs