top of page

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU

NARCIARSTWO ORAZ SNOWBOARD

Dwuetapowe szkolenie z zakresu nauczania i doskonalenia techniki jazdy na nartach/snowboardzie.

I etap – część teoretyczna, po zaliczeniu której uczestnik otrzymuje tytuł Instruktor Sportu. Składa się ona z 50 godzin pracy własnej uczestnika z materiałami szkoleniowymi przekazanymi przez Organizatora kursu (tzw. e – learning). Na podstawie przekazanych Uczestnikom materiałów przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z części teoretycznej, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania tytułu Instruktor Sportu oraz zakwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu szkolenia.

Z I części szkolenia zwolnieni są absolwenci kierunku wychowanie fizyczne lub instruktorzy innych dyscyplin sportowych, po okazaniu stosownych dokumentów.        II etap – część specjalistyczna z dyscypliny narciarstwo zjazdowe/snowboard, składająca się z 40 godzin zajęć teoretyczno praktycznych realizowanych na stoku narciarskim. Ta część kursu rozpoczyna się sprawdzianem umiejętności jazdy na nartach/snowboardzie, połączonym z wideo analizą oraz postępowaniem związanym z korektą popełnianych błędów. Uczestnicy poznają w tej części szkolenia mechanizm budowy lekcji jazdy na nartach/snowboardzie, ćwiczenia dostosowane do różnego poziomu zaawansowania, są wprowadzani w tajniki sportowej jazdy na nartach/snowboardzie, a także poznają zawód Instruktora Narciarstwa/Snowboardu od strony obowiązujących przepisów prawa. Po zrealizowaniu całego programu szkolenia (który zostanie zaprezentowany na pierwszych zajęciach), Uczestnicy przystępują do egzaminu praktycznego z nauczania jazdy na nartach/snowboardzie, podczas którego uczą jeździć osoby w różnym wieku, które na co dzień szlifują swoje umiejętności pod okiem instruktorów ze szkoły Amigo-Ski działającej przy stoku narciarskim w Szwajcarii Bałtowskiej. Po pozytywnym złożeniu wszystkich egzaminów, Uczestnicy będą kierowani na praktyki w ilości 30 godzin do szkoły Amigo-Ski, gdzie będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania i doskonalenia techniki jazdy na nartach/snowboardzie.

 

Po złożeniu dziennika praktyk Uczestnik otrzymuje:

  • Legitymację Instruktorską

  • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim ( z wyszczególnionym programem szkolenia na odwrocie)

 

 

Liczba godzin szkolenia:

120

Liczba godzin szkolenia:

Cena kursu:

1500 zł

W celu zapisania się na kurs, zapoznaj się z regulaminem organizowanych przez nas szkoleń, a także wypełnij znajdujący się poniżej formularz. Następnie skontaktuj się z nami pod numerem 793-478-837, by dopełnić formalności. Zapraszamy!!!

Uzyskany w naszym szkoleniu tytuł Instruktor Dyscypliny Sportu – Narciarstwo Zjazdowe/Snowboard uprawnia do prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia techniki jazdy na nartach/snowboardzie na terenie całego kraju - wszędzie tam, gdzie prowadzone są tego typu zajęcia - w szkołach, na stokach itd.

 

UWAGA!!! DLA NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

W SZKOLE AMIGO – SKI W BAŁTOWIE!!!

2014-12-12 15.12.15 (1).jpg
bottom of page